Strona Główna < Publikacje

Publikacje


KATALOG ZABYTKÓW POWIATU STARGARDZKIEGO


Publikacja składa się z dwóch tomów obejmujących 162 miejscowości. Liczy on łącznie przeszło 1600 stron. W notach zawarto większą ilość informacji tekstowej, jak i ikonograficznej. Hasła katalogowe zostały podzielone na dziesięć zasadniczych części, w ramach których omówiono toponimię historyczną, archeologię, źródła archiwalne, kartograficzne i ikonograficzne, historię miejscowości/obiektów, jej układ przestrzenny, zabudowę, otoczenie, wyposażenie poszczególnych obiektów itd.


Skład autorski pod red. Marcina Majewskiego:
- prof. dr hab. Edward Rymar, nazwy historyczne miejscowości i wiadomości historyczne
- Sławomir Słowiński, archeologia
- Urszula Markiewicz, źródła archiwalne
- dr Ewa Gwiazdowska, źródła kartograficzne i ikonograficzne
- Waldemar Witek, układy przestrzenne, zabudowa chłopska i folwarczna
- Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, dwory, pałace
- Olga Kulesza-Szerniewicz, zabytki techniki
- Andrzej Bierca, pomniki
- Natalia Maćków, parki, zieleń, cmentarze
- dr Marcin Majewski, zabudowa sakralna i jej wyposażenie

Stargard 2010


okładka