Projekty » Konkursy


konkursy konkursy

Idea odzyskania placu i oddania ludziom.


Plac Wolności, jako węzeł komunikujący miasto z kurortem, zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach, jakie rozgrywać się będą na terenie miasta. Ma za zadanie witać przybyłych gości i zaprezentować jako miejsce pełne atrakcji.

Projektowana przestrzeń pretenduje do zaistnienia jako centrum informacji miejskiej. Zgodnie z założeniem przełożenia głównej fali ruchu kołowego na sąsiednie ulice plac ma szansę stać się miejscem dogodnym do wypoczynku. Rekreacja na tym terenie będzie miała jednak określony i zawężony charakter.

Idea witającego miasta koresponduje z funkcją informacyjną oraz z głównym założeniem jakim jest interaktywność elementów miejsca. Przechodni plac, jako wejście kierujące do sedna miasta i poszerzające horyzonty, ma za zadanie, zatrzymać przechodnia na moment w sercu pulsującego miasta.